Aanmelden‎ > ‎

Testen voor een WLZ indicatie ?

  Wilt u extra zorg voor uw kind inzetten in de vorm van zorg in natura of PGB dan moet u een indicatie aanvragen bij de WLZ.
  Hier beslist men over de aanspraak op zorg.

  Vaak heeft men  een psychologische test nodig die niet ouder is dan twee jaar.
  Op school worden de leerlingen zo nu en dan getest. Is zo'n test niet ouder dan twee jaar dan kunt u die gebruiken.
  Voor een test op school met er een raag liggen vanuit het  onderwijs. Alleen testen t.b.v. de zorgaanvraag doen we alleen in
   zeer speciale situaties.

                                                                    

Comments