Onze werkwijze

         Wat willen we voor onze leerlingen ?


                        VeiligVrolijk en Vrij

 

Om dit te bereiken werken we heel hard. Hoe ziet dat eruit :


 • Wij bieden veiligheid aan de leerlingen door:
  • Onze verwachtingen duidelijk aan te geven.
  • Een duidelijke dagplanning in elke klas te gebruiken.                                                                   
  • Omgangsregels in elke klas af te spreken en toe te zien op de uitvoering ervan.                            
  • Voorspelbaar te zijn in ons gedrag naar de leerlingen toe.
  • Leerlingen positief te bevestigen bij gewenst gedrag.
  • Afspraken te maken over gedrag van onderwijsgevenden in de klas (kerngedragingen).
 • Wij brengen leerlingen zelfredzaamheid bij door:
  • De leerlingen leren omgaan met anderen.
  • De leerlingen zelf te leren opruimen.
  • De leerlingen zelf te laten zorgen voor hun kleding en zichzelf te leren aankleden.
  • De leerlingen zelf de tafel laten dekken en afruimen en hen zelfstandig laten eten.
  • De leerlingen zorg te laten dragen voor de omgeving in en buiten de klas.
 • Elk kind een plan:
       Er wordt gewerkt met de zml-leerlijnen.
  • Voor elke leerling hebben we een ontwikkelingsplan. In dit plan staat het perspectief, het uitstroomniveau en het niveau dat het kind op dat moment
   bereikt heeft. Daarnaast wordt aangegeven waar we aan gaan werken. Dit plan wordt met ouders doorgesproken.
   Ouder krijgen een kopie van dit plan met het pakket doelen waar in dat schooljaar aan gewerkt gaat worden.
 • Leren van cognitieve vaardigheden:
  • We zorgen voor een rijke taalomgeving om de mondelinge communicatie te bevorderen.
  • Leerlingen leren lezen wanneer dit tot hun mogelijkheden behoort.
  • Rekenvaardigheden leren de leerlingen door praktisch en methodisch te werken.

 

 • Leren door doen en ervaren tijdens:
  • Werken met thema’s in alle groepen.
  • Zelf boodschappen doen voor de middaglunch en  leren betalen met echt geld.
  • Festiviteiten met muziek en dans.

                                                                 

 

Wilt u meer weten over onze werkwijze ? Lees dan onze schoolgids of maak een afspraak voor een bezoek aan onze school.