Ouders en "vrienden van ..."

De oudercommissie is nog op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen!

U kunt de school en uw kinderen ondersteunen door te helpen bij de organisatie van verschillende festiviteiten. U kunt daarbij denken aan Sinterklaas en kerstvieringen, maar ook de jaarlijkse sportdag of ons eindfeest.

Als u zin heeft om ons te helpen, kunt u zich wenden tot de groepsleerkracht van uw kind of tot de locatieleider, Mariëtte Merkelbach.






                           

Sinds kort hebben een aantal ouders de Stichting "Vrienden van de dr. A. van Voorthuysenschool zmlk"  opgericht. Over de doelstellingen van deze stichting kunt u meer lezen op hun website www.vriendenvoorthuysenzmlk.nl