Welkom bij de Dr. A. van Voorthuysenschool SO

Het motto van onze school is 
‘Ik kan het echt!’
Ik kan het echt!
Lees verder
Veilig, vrolijk, vrij !
Lees verder