Groepen

Algemeen

De Dr. A. van Voorthuysenschool so (zml) verzorgt onderwijs aan leerlingen met een blijvende ontwikkelingsachterstand op basis van een verstandelijke beperking ( IQ < 35-69 ) met als gevolg een beperkte didactische leerontwikkeling (deze ligt bij uitstroom onder groep 4 niveau basisonderwijs) en/of autisme.

Wij bieden alleen arrangementen voor internaliserende leerlingen, gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep.

De school zorgt voor een gestructureerde, voorspelbare en veilige leeromgeving. De school wil de leerlingen tot ontwikkeling laten komen door positieve stimulering en het opdoen van succeservaringen. Door het uitvoeren van praktische activiteiten krijgt de leerling de beste voorbereiding om zich zo zelfstandig mogelijk te redden in de samenleving.

Leren wordt ondersteund vanuit het praktisch bezig zijn (praktische redzaamheid). Betekenisvolle (praktische) situaties, leren door doen en ervaren, het bieden van een uitdagende werkplek. Wij houden rekening met extra onderwijsbehoeften als het gaat om informatieverwerking, taakgerichtheid, concentratie en/of werktempo en sociaal emotioneel functioneren. Wij bieden balans tussen inspanning en ontspanning.

Op basis van dossieranalyse, eventuele observatie en meedraaien in een groep, wordt bepaald óf en welke groep passend is voor een leerling. Jaarlijks kan een leerling een overstap maken naar een ander arrangement (onderwijsaanbod) indien nodig. Dit wordt besproken in de Commissie van Begeleiding (CVB).

Er wordt voor alle leerlingen gebruik gemaakt van de zml leerlijnen van het CED (Centrum voor Educatieve Dienstverlening). Er wordt gewerkt met methodes voor het zml onderwijs.

De leerlingen profiteren van de pedagogische aanpak zoals die in de basis wordt geboden. Zij hebben aanvullende ondersteunende begeleiding nodig met betrekking tot de omgang met anderen.

Op de Dr. A. van Voorthuysenschool bieden wij 4 verschillende onderwijsarrangementen aan, te weten

  1. Zml onderwijsarrangement (basisgroep arrangement)
  2. Structuur Groepen arrangement
  3. Praktijkleergroep arrangement
  4. Ontwikkelgroep arrangement

 

1. Zml onderwijsarrangement (basisgroep arrangement)

Er is een speciaal onderwijsaanbod voor zml leerlingen. De groepen bestaan uit 10 tot maximaal 14 leerlingen. Uitstroom is Leerroute 3 en 4.
Binnen iedere groep kunnen enkele individuele werkplekken gecreëerd worden voor kinderen met meer structuurbehoefte.

2. Auti-Structuur Groepen arrangement 

Er is een speciaal onderwijsaanbod voor ZML-leerlingen met Autisme (ASS) of structuur-afhankelijke leerlingen, die alleen in een homogene structuurgroep met een zeer eenduidige en zeer voorspelbare omgeving  kunnen functioneren.
De groepen bestaan uit 8 tot 10 leerlingen. In de onderbouwgroepen wordt veelal gewerkt aan groepstafels, indien kan er gewerkt worden aan een individuele tafel.
In de middenbouw- en bovenbouw-groepen zijn individuele werkplekken gecreëerd.
Het klaslokaal is zoveel mogelijk prikkelarm ingericht. De leerlingen hebben een eigen werkplek, een ladekastje en een tafeltje tussen schotten.
Er wordt veel individueel onderwijsaanbod gegeven.
Indien nodig kunnen de leerlingen gebruik maken van geluiddempende koptelefoons.
Uitstroom is Leerroute 2, 3 en 4.

3. Praktijkleergroep arrangement

Er is speciaal onderwijsaanbod voor ZML-leerlingen met extra begeleiding op sociaal-emotionele ontwikkeling (praktijkleergroep). De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12/ 13 jaar. Zij leren vanuit het praktisch bezig zijn. Zij werken afwisselend in groepjes en aan een tafeltje tussen schotten.
Uitstroom is Leerroute 2 en 3.
 

4. Ontwikkelgroep arrangement

Er is speciaal onderwijsaanbod voor ZML-leerlingen met extra begeleiding op cognitief en sociaal-emotioneel gebied middels een samenwerking tussen ontwikkelcentrum Ellemare (OC) en de Dr. A. van Voorthuysenschool.
De groep bestaat uit maximaal 8 leerlingen, 4 leerlingen vanuit het OC Ellemare en 4 leerlingen vanuit de zml-school. De groep wordt ondersteund door een leerkracht vanuit de Dr. A. van Voorthuysenschool en een pedagogisch medewerker vanuit OC Ellemare. Uitstroom is Leerroute 2 en 3.
 

Bijzonderheden

Indien meer persoonlijke ondersteuning nodig is wordt met ouders en externe partijen in gesprek gegaan over aanvullende middelen, extra ondersteunende begeleiding en/of inzet van persoonlijk begeleider vanuit WLZ of Jeugdwet.
 

Uitstroom en Leerroutes

Binnen het zml hebben wij verschillende uitstroom routes:
Leerroute 1 (Belevingsgerichte) Dagbesteding
Leerroute 2 (Taakgerichte en Activerende) Dagbesteding
Leerroute 3 (Beschutte) Arbeid
Leerroute 4 (Begeleide) Arbeid