Wij vallen onder Stichting BOOR
Wij werken samen met....

Afhankelijk van de situatie rondom leerlingen hebben wij contact met verschillende instanties, waaronder Centrum Jeugd en Gezin, Wijkteams, centrum voor consultatie en expertise, Veilig Thuis, Jeugdzorg, speltherapeuten, woonvormen, buitenschoolse opvang, andere scholen, kinderdagcentra, Passend Primair Onderwijs, zorgaanbieders in het kader van een Onderwijszorgarrangement en Pameijer (ontwikkelcentrum Ellemare).