Visie en missie

Het motto van onze school is ' Ik kan het echt!' Met dit motto willen we aangeven dat onze leerlingen (en wij!) trots zijn op wat ze geleerd hebben en nu ook echt kunnen. 


Wij zijn een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 - 20 jaar. De school is opgedeeld in een basisafdeling (SO 4 - 12 j) en een afdeling voor voortgezet onderwijs (VSO), de Herenwaard. Onze leerlingen hebben door hun beperking moeite met het leren zoals dat in het reguliere onderwijs gebeurt. Wij creëren met het hele team de juiste leer- en ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Wij bieden onderwijs, opvoeding, plezier en ontspanning, kortom: - een aangepaste en op de behoeften van de leerlingen toegesneden leeromgeving. 


De school is voor de leerlingen een gezellige en veilige plek om naartoe te komen. We stellen duidelijke eisen aan onze leerlingen en werken volgens een duidelijke structuur. Veel nadruk ligt op het leren van sociale redzaamheid en sociale vaardigheden. Daarnaast besteden we natuurlijk aandacht aan schoolse vaardigheden zoals lezen en rekenen. Voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben wij een aangepast aanbod. Datzelfde geldt voor leerlingen waarbij het leren vanuit het doen en beleven het beste werkt. De school wordt bezocht door leerlingen met een grote verscheidenheid in culturele achtergrond. Dit beschouwen we als een verrijking voor het leer- en leefklimaat op onze school. 


Nieuwsgierig naar wat onze school voor uw kind kan betekenen? 

Wat wij met ons onderwijs bereiken? 


Wij hopen dat u gauw een kijkje komt nemen. 

Lennart Zwijnenburg, Locatiedirecteur. 


De Dr. A van Voorthuysenschool valt onder bestuur Stichting BOOR.