Oudercommissie

De oudercommissie is nog op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen!

U kunt de school en uw kinderen ondersteunen door te helpen bij de organisatie van verschillende festiviteiten. U kunt daarbij denken aan Sinterklaas en kerstvieringen, maar ook de jaarlijkse sportdag of ons eindfeest.


Als u zin heeft om ons te helpen, kunt u zich wenden tot de groepsleerkracht van uw kind of tot de locatiedirecteur, Lennart Zwijnenburg.