Vertrouwenspersonen

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.
Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een neutrale persoon, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op school.
De contactpersoon is een eerste aanspreekpunt met verwijsfunctie naar  de navolgende externe vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris van stichting BOOR, afhankelijk van de soort klacht.

De interne vertrouwenspersoon van onze school is Yvonne van de Berg.
Ouders, leerlingen en collega’s kunnen met haar contact opnemen via y.vandenberg@zmlkvoorthuysen.nl of 010-4291587.
Als het nodig is kan de interne contactpersoon je doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon: Mevrouw Jakkie Ames jakkie_ames@hotmail.com telefoon: 06-13570625