Werkwijze

 

Wat willen we voor onze leerlingen ? Veilig, Vrolijk en Vrij               

 

Om dit te bereiken werken we heel hard. Hoe ziet dat eruit:

 • Wij bieden veiligheid aan de leerlingen door:
  - Onze verwachtingen duidelijk aan te geven.
  - Een duidelijke dagplanning in elke klas te gebruiken.
  - Omgangsregels in elke klas af te spreken en toe te zien op de uitvoering ervan.
  - Voorspelbaar te zijn in ons gedrag naar de leerlingen toe.
  - Leerlingen positief te bevestigen bij gewenst gedrag.
  - Afspraken te maken over gedrag van onderwijsgevenden in de klas                        (kerngedragingen).
 • Wij brengen leerlingen zelfredzaamheid bij door:
  - De leerlingen leren omgaan met anderen.
  - De leerlingen zelf te leren opruimen.
  - De leerlingen zelf te laten zorgen voor hun kleding en zichzelf te leren aankleden.
  - De leerlingen zelf de tafel laten dekken en afruimen en hen zelfstandig laten eten.
  - De leerlingen zorg te laten dragen voor de omgeving in en buiten de klas.

 • Elk kind een plan:
  - Er wordt gewerkt met de zml-leerlijnen.
  - Voor elke leerling hebben we een ontwikkelingsplan.

In dit plan staat het perspectief, het uitstroomniveau en het niveau dat het kind op dat moment bereikt heeft. Daarnaast wordt aangegeven waar we aan gaan werken. Dit plan wordt met ouders doorgesproken. Ouder krijgen een kopie van dit plan met het pakket doelen waar in dat schooljaar aan gewerkt gaat worden.

 • Leren van cognitieve vaardigheden:
  - We zorgen voor een rijke taalomgeving om de mondelinge communicatie te        bevorderen. 
  - Leerlingen leren lezen wanneer dit tot hun mogelijkheden behoort.
  - Rekenvaardigheden leren de leerlingen door praktisch en methodisch te werken.